TH ngọc châu

Trường Tiểu học Ngọc Châu tổ chức sinh hoạt chuyên môn Chuyên đề: Dạy học cộng tác nhóm theo tiến trình giải quyết vấn đề

Chiều ngày 15/11/2019, lúc 1h 30 phút, tại Văn phòng trường Tiểu học Ngọc Châu, Ban giám hiệu cùng toàn thể các giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt hoạt:

                             CTV: Đỗ Thế Hiền - Tổ 2-3

Bài viết liên quan