TH ngọc châu

Trường TH Ngọc Châu thông báo công khai các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022.

Căn cứ thông báo số 09/TB-PGD ngày 06/10/2021 của Phòng GD-ĐT Tân Yên về kết quả thẩm định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022, trường TH thông báo công khai các khoản thu năm học 2021-2022 (Nội dung theo file đính kèm)

- Thông báo số 09/TB-PGD ngày 06/10/2021 của Phòng GD-ĐT Tân Yên về kết quả thẩm định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 09_Thông báo các khoản thu NH 2021-2022(tpgd_tanyen)(06.10.2021_10h46p40)_signed_signed_signed_signed.pdf

- Kết quả thẩm định các khoản thu năm học 2021-2022 TH Ngoc Chau_0001.pdf

Bài viết liên quan