TH ngọc châu

UBND huyện Tân Yên Tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giáo dục năm học 2020-2021

  Chiều ngày 30/8 UBND huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, các phòng QLNN thuộc UBND huyện, UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, BHXH, Trung tâm VHTT&TT huyện; Chủ tịch các xã, thị trấn; lãnh đạo các trường THPT, TTGDNN-GDTX, THCS, tiểu học, mầm non. Đồng chí Ngô Quốc Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

   Năm học vừa qua mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Cấp Mầm non đã bố trí đủ 115 phòng học kiên cố cho lớp mẫu giáo 5 tuổi, 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo quy định,100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non. Cấp Tiểu học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Kỷ cương, nền nếp trong các nhà trường được chấn chỉnh, ổn định và giữ vững; cơ sở vật chất, trang thiết bị được bổ sung, nâng cấp; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng cùng với xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các hoạt động giáo dục được triển khai chủ động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực. Tham gia các cuộc thi cấp tỉnh đạt nhiều giải cao, trong đó, thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt 50 giải xếp thứ 3/10 huyện, thành phố về chất lượng giải. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng xếp thứ 2/10 huyện, thành phố.

  Tham gia các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, cấp tỉnh đều đạt cao. Cấp THCS gần 82% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; về lực học xếp loại khá, giỏi đạt trên 83%. Học sinh tốt nghiệp đạt 99,7%. Cấp THPT, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt gần 76%, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt gần 82%,  tỷ lệ  học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt 59 giải. 

         Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục Tân Yên đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:    

       1. Tập trung thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, chuẩn bị tốt mọi điều kiện thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7. 

2. Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và CBQL giáo dục.

3. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới quản lý tài chính giáo dục, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục đúng quy định, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện nghiêm quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục, các quy định về dạy thêm, học thêm; thực hiện đổi mới công tác kiểm tra; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường.

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, chất lượng mũi nhọn bậc THCS, đặc biệt là chất lượng học sinh cuối cấp, nâng thứ hạng trường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục.

6. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường; xây dựng văn hóa học đường; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho giáo viên và học sinh

7. Đẩy mạnh công tác xây dựng CSVC trường, lớp học và trường chuẩn Quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; nâng tỉ lệ phòng học kiên cố. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia.

                                                                                                             P/s: HTT

Bài viết liên quan