TH ngọc châu

Giáo dục Tiểu học Bắc Giang linh hoạt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

  Chiều ngày 08/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học.

  Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Google Meet. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Đào Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch Tài chính, Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Giáo dục Mầm non. Tại điểm cầu thành phần ở các huyện, thành phố có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; 100% hiệu trưởng và đại diện phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở trong tỉnh.

Đ/c Đào Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu ý kiến

  Tại Hội nghị, đồng chí Hà Huy Giáp, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Theo đó, năm học 2020-2021, vượt lên khó khăn, thử thách của dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục tiểu học Bắc Giang vẫn tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Các trường tiểu học linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học; triển khai thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 như đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học; kịp thời trong chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn giáo viên dạy lớp 1 giải quyết các vấn đề mới, vướng mắc. Mặt khác, tích cực chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 đúng tiến độ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mô hình đổi mới giáo dục như sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, xây dựng vườn trường, tổ chức hiệu quả các hoạt động của thư viện thân thiện, tích cực xây dựng bể bơi trong trường học nhằm dạy bơi và giáo dục kĩ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Chất lượng học sinh đại trà có nhiều chuyển biến phù hợp với tiêu chí phát triển năng lực và phẩm chất người học. Tổ chức thành công Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi chu kỳ 2017-2021 cấp tỉnh, kết quả có 120 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh. Giáo dục Tiểu học Bắc Giang tiếp tục được Bộ GD&ĐT đánh giá cao, là điểm sáng của giáo dục cả nước.

Đ/c Hà Huy Giáp – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học trình bày báo cáo

  Năm học 2021-2022 sẽ năm học thứ ba diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Giáo dục tiểu học tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: (1) Chủ động xây dựng các phương án dạy học ứng phó với tình hình dịch Covid-19 (2) Triển khai hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1, 2 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 3, 4, 5 linh hoạt, sáng tạo (3) Chú trọng, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (4) Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy học (5) Đổi mới quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên (6) Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục (7) Tiếp tục thực hiện sáng tạo 6 mô hình đổi mới giáo dục (8) Đẩy mạnh chuyển đổi số và truyền thông trong giáo dục

  Trong phần thảo luận, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Yên Thế, Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang đã trao đổi, chia sẻ một số vấn đề triển khai nhiệm vụ giáo dục tại địa phương như công tác chuẩn bị đầu năm học mới; thực hiện chương trình giáo dục; các phương án dạy học; công tác bồi dưỡng đội ngũ; chế độ chính sách cho người dạy và người học; dồn dịch điểm trường lẻ; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phát triển thể chất cho học sinh,… đồng thời phân tích một số khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các huyện, thành phố, như vấn đề thiếu giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bố trí kinh phí trả thừa giờ cho giáo viên, thiếu nguồn hợp đồng giáo viên, dồn dịch điểm trường lẻ, hướng dẫn thực hiện hồ sơ điện tử… Giải đáp ý kiến của các đơn vị, đại diện các phòng Kế hoạch Tài chính, Thanh tra đã trao đổi làm rõ các nội dung về thực hiện các văn bản mới của Chính phủ, của tỉnh và ngành Giáo dục, thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, công khai và minh bạch trong giáo dục, các khoản thu, xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học cho các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và chế độ chính sách cho giáo viên hiện nay. Ngoài ra, các đồng chí cũng đã thông tin thêm về những nội dung chỉ đạo có liên quan trong năm học mới đối với giáo dục tiểu học cần lưu ý triển khai thực hiện.

Hình ảnh tại các điểm cầu

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của giáo dục tiểu học trong năm học qua. Đối với năm học mới, đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo các đơn vị căn cứ văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT để sớm xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, trong đó tập trung vào các nội dung như: Thực hiện tuyên truyền trong nội bộ ngành và phụ huynh học sinh để tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; chủ động xây dựng các phương án dạy học ứng phó trong tình hình dịch Covid-19; tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới; chỉ đạo thực hiện công khai trong trường học; thường xuyên nắm bắt và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng 6 mô hình đổi mới giáo dục; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn bằng nhiều hình thức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học,….

  Năm học mới đã bắt đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi toàn ngành phải chủ động, linh hoạt xây dựng các kịch bản dạy học để ứng phó kịp thời với tình hình dịch Covid-19, đồng thời phải đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt vượt qua khó khăn, thách thức; chung sức, chung lòng, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục để thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo an toàn, công bằng và hiệu quả./.

Bài viết liên quan