TH ngọc châu
 12/08/21  Tin tức - Sự kiện  20
Căn cứ Thông tư số28/2020/TT-BGD ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD-ĐT về ban hành Điều lệ trường Tiểu họcCăn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc  lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;Căn cứ Quyết định ...
 12/08/21  Tin tức - Sự kiện  11
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-GD&ĐT ngày 20/4/2021 của Phòng GD&ĐT Tân Yên về việc chỉ đạo thực hiện các kỳ xét và thi tuyển sinh năm 2021. Căn cứ vào Kế hoạch số 15 /KH-THNC ngày 10/9/2020 của Trường Tiểu học Ngọc Châu về kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022; căn cứ tình hình thực tế và các ...
 23/06/21  Công khai  22
Qua một học năm học 2020-2021, với nhiều cố gắng vượt qua những khó khăn thiếu thốn về đội ngũ, cơ sở vật chất; với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ CBGV, nhân viên, sự phối hợp chặt chẽ của PHHS và các lực lượng giáo dục trên địa bàn, sự cố gắng của các em học sinh; trường TH Ngọc Châu đã đạt ...
 23/02/21  Công khai  56
Qua một học kì I năm học 2020-2021,với nhiều cố gắng vượt qua những khó khăn thiếu thốn về đội ngũ, cơ sở vật chất cộng với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ CBGV, nhân viên, sự phối hợp chặt chẽ của PHHS và các lực lượng giáo dục trên địa bàn, sự cố gắng của các em học sinh; trường TH Ngọc ...