TH ngọc châu

Một số hình ảnh về buổi SHCM t3/2019, chuyên đề: Học tập công tác theo tiến trình GQVĐ-Toán 5

Dự giờ tiết dạy

Hoạt động của học sinh trong tiết học

Hoạt động của học sinh trong tiết học

Hoạt động của học sinh trong tiết học

Trao đổi sau giờ dạy

Chia sẻ phân tích sau giờ dạy

Chia sẻ phân tích sau giờ dạy

Chia sẻ phân tích sau giờ dạy

                                                                                                                                                 CTV: Thân Thị Phượng-Tổ trưởng Tổ 4-5

Bài viết liên quan