TH ngọc châu
 31/12/19  Tin của trường  347
Căn cứ vào Kế hoạch số 33 /KH-THNC ngày 27/09/2019 của Trường Tiểu học Ngọc Châu về Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;Căn cứ vào Kế hoạch số  35/KH - THNC ngày 30/09/2019 về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Ngọc Châu;  Căn cứ kết quả năm học ...
 27/11/19  Tin của trường  208
Chiều ngày 15/11/2019, lúc 1h 30 phút, tại Văn phòng trường Tiểu học Ngọc Châu, Ban giám hiệu cùng toàn thể các giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn
 20/03/19  Chuyên môn  211
      Căn cứ vào hướng dẫn số 34/KH-GD&ĐT ngày 11/9/2018 của phòng GD&ĐT huyện Tân Yên V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với cấp tiểu học, nhằm thúc đẩy phong trào:“Giữ vở sạch-viết chữ đẹp”; trau dồi các kĩ năng viết chữ, trình bày bài, viết bảng cho giáo viên và học sinh góp ...